Holiday Gift Guide »
IntoMobile » iOS Apps » VietTV Pro - Truyền Hình Trực Tuyến

VietTV Pro - Truyền Hình Trực Tuyến

comments
Disqus
  • Category: Music
  • Released date: 07/13/2011
  • Current Version: 1.0
  • Seller: Quan Le
  • Recommended Age: 4+
  • Download Size: 12992740
  • Last Update: 07/22/2011
  • Requirements: All

iPhone Screenshots

screenshot_url_1 screenshot_url_2 screenshot_url_3 screenshot_url_4
VietTV Pro là chương trình xem TV trên iPhone và iPod Touch thế hệ (3Gs & 4). Với tiêu chí đơn giản & hiệu quả chúng tôi mong muốn mang lại cho các quý vị một phần mềm chất lượng của người Việt.

Hiện tại VietTV Pro hỗ trợ xem 15 kênh phổ thông trên Internet:

• VTV1
• VTV2
• VTV3
• VTV4
• HTV1 (Hà Nội 1)
• VTC1
• VTC2
• VTC10
• HTV7 (HCM TV 7)
• HTV9 (HCM TV 9)
• VPTV - Truyền hình vĩnh phúc
• DNTV1 - Truyền hình đồng nai 1
• DNTV2 - Truyền hình đồng nai 2
• THVL1 - Truyền hình vĩnh long 1
• THVL2 - Truyền hình vĩnh long 2

Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

► Chương trình yêu cầu Wi-Fi internet connection (chưa hỗ trợ cho mạng 3G).
► Không hỗ trợ: iPhone 2G/3G và iPod Touch Gen 1 & Gen 2.

--------------------
VietTV Pro is the way to enjoy live internet TV channels.

Current support 15 channels:

• VTV1
• VTV2
• VTV3
• VTV4
• HTV1 (Hà Nội 1)
• VTC1
• VTC2
• VTC10
• HTV7 (HCM TV 7)
• HTV9 (HCM TV 9)
• VPTV - Truyền hình vĩnh phúc
• DNTV1 - Truyền hình đồng nai 1
• DNTV2 - Truyền hình đồng nai 2
• THVL1 - Truyền hình vĩnh long 1
• THVL2 - Truyền hình vĩnh long 2

► VietTV Pro requires Wi-Fi internet connection (not support 3G network).
► Not support devices: iPhone 2G/3G and iPod Touch Gen 1 & Gen 2.

Comments & Discussions